Ιστορικό

Η εταιρεία GeoStore Α.Ε. είναι μία ανεξάρτητη Ελληνική εταιρεία, που δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά σπόρων κηπευτικών στην Ελλάδα , καθώς και στις χώρες της περιοχής των Βαλκανίων.