Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από 8 γεωπόνους, όλοι τους με πολύ μεγάλη εμπειρία στην αγορά του σπόρου κηπευτικών, υπεύθυνοι τόσο για τον τομέα των πωλήσεων, όσο και για την τεχνική υποστήριξη των πελατών μας.