Αντίδι

Romanesca Da Taglio (sel.Roma)

Ποικιλία αντιδοράδικου, όρθιο, ψηλό, με ζωηρό πράσινο χρώμα,

και φύλλωμα πλατύ και πολύ κατσαρό. Καλλιεργείται όλες τις εποχές.

1.gif


Pancalieri A Costa Bianca (sel.Rico)

Ποικιλία πρώιμη. Αντίδι ημιόρθιο, πολύ κατσαρό με λευκοκίτρινο κέντρο.

Κατάλληλο για Καλοκαιρινή και Φθινοπωρινή συγκομιδή.

1.jpg