Γκαζόν - Λειμώνια

ΓΚΑΖΟΝ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΕΣΤΟΥΚΑ FINELAWN

Festuca arundinacea- Μεσόφυλλη

ΦΕΣΤΟΥΚΑ GALATEA

Festuca arundinacea - Λεπτόφυλλη

ΑΓΡΙΑΔΑ  (ΟΥΓΚΑΝΤΑ)

Bermuda grass – Cynodon dactylon

ΚΙΚΟΥΓΙΟΥ

Kikuyu – Penisetum gladestinum

ΔΙΧΟΝΔΡΑ

Dichondra repens – Τριφυλλάκι

ΜΙΓΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΞΗΡΕΣ & ΘΕΡΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ORNAMENTAL HOT

Σύσταση 10% Lolium perenne CAPRI - 50% Festuca arudinacea FINELAWN - 10% Festuca rubra DIEGO – 30% Poa pratensis CONNI

SPORT HOT

Σύσταση 10% Lolium perenne SAKINI – 70% Festuca arundinacea STARLET – 20% Poa pratensis COMPACT

SHADOW HOT

Σύσταση 10% Lolium perenne SAKINI – 50% Festuca arundinacea STARLET – 20% Poa pratensis COMPACT – 20% Festuca rubra MAXIMA

GOLFMASTER

Σύσταση 5% Lolium perenne SAUVIGNON – 5% Lolium perenne MARGARITA – 25% Festuca arundinacea STARLET – 25% Festuca arundinacea OLUMPIC GOLD – 10% Festuca rubra MAXIMA – 15% Poa pratensis CONNI – 15% Poa pratensis PLATINI

QUICK LAWN

Σύσταση 55% Festuca arundinacea FINELAWN – 15% Poa pratensis COMPACT – 30% Lolium perenne PIMPERNEL