Καλαμπόκι

Forte 67

Πολύ πρώιμο υβρίδιο 67 ημερών, τύπος SH2. Φυτό ύψους 1,60 m, δένει τη ρόκα σε ύψος 50 cm.

Ρόκα κυλινδρική, μήκους 20-22 cm

16 σειρές ανά ρόκα. Πολύ καλή συμπεριφορά στις χαμήλες θερμοκρασίες.

1.jpg


Forte 80

Μεσοπρώιμο υβρίδιο 80-85 ημερών, τύπος SH2. Φυτό ζωηρό,ύψους 2,30 m, δένει τη ρόκα σε ύψος 75 cm.

Ρόκα κυλινδρική, μήκους 20-24 cm και 5 cm διάμετρο.

16-18 σειρές ανά ρόκα, με τέλειο γέμισμα και έντονο λαμπερό κίτρινο λαμπερό σπυρί. Αντοχή σε SW.

1.jpg2.JPG


Forte 70

Πρώιμο υβρίδιο 69-70 ημερών, τύπος SH2. Φυτό μέτρια ζωηρό,ύψους 1,80 m, δένει τη ρόκα σε ύψος 50 cm. 

Ρόκα κυλινδρική, μήκους 20-22 cm 

16 σειρές ανά ρόκα, με τέλειο γέμισμα και έντονο λαμπερό κίτρινο λαμπερό σπυρί. Αντοχή σε SW. 

1.JPG