Καυκαλήδα

Ντόπια

Εξαιρετικά αρωματική ποικιλία. Μονοετές χειμερινό φυτό.

Συγκομίζεται καθόλη τη χειμερινή περίοδο στο στάδιο της ροζέτας αλλά και του νεαρού τρυφερού βλαστού.

1.jpg2.jpg3.jpg