Κουνουπίδι

Explosion

Πρώιμο υβρίδιο 70 – 75 ημερών. Φυτό μέτριας ζωηρότητας με καλή κάλυψη καρπού.

Κεφαλή πολύ λευκή και συνεκτική.

Παραγωγικό και ανθεκτικό στις ψηλές θερμοκρασίες, με ομοιόμορφη και ποιοτική παραγωγή.

1.JPG2.JPG


White Lady

Μεσοπρώιμο 85 – 90 ημερών υβρίδιο. Φυτό δυνατό και ζωηρό με φύλλα ψηλά, όρθια, που καλύπτουν εξαιρετικά καλά τους καρπούς.

Κεφαλή κατάλευκη, πολύ σφιχτή και συνεκτική. Εξαιρετικά ομοιόμορφο και με μεγάλη προσαρμοστικότητα. Ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες.

1.JPG2.JPG


Igloo

Μεσοπρώιμη ποικιλία, 75 ημερών. Ζωηρό και εύρωστο φυτό, με καλή κάλυψη φύλλων, και λευκό, συνεκτικό κεφάλι.

Πολύ καλή προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές περιοχές.

1.jpg


Snowball X

Μεσοπρώιμη ποικιλία 85 -90 ημερών. Κεφαλή στρογγυλή, λεία, με καλή κάλυψη από τα φύλλα.

Ζωηρό, παραγωγικό φυτό με καλή, αξιόπιστη παραγωγή.

1.jpg