Μπάμια

Πυλαίας

Φυτό με κοντά μεσογονάτια, παραγωγικό ,πρώιμο. Λοβός πεντάγωνος, λεπτόκαρπος 5 – 7 εκ. ανοικτοπράσινος, ανθεκτικός στο μαύρισμα.

1.jpg