Πράσσο

Καλαμόπρασσο

Ποικιλία  με ψηλό, χονδρό – καλαμωτό, πολύ εντυπωσιακό στέλεχος, μήκους 65-75εκ..

Μεγάλη παραγωγή και ομοιόμορφα κυλινδρικό λευκό στέλεχος., ανθεκτικό στο κρύο.

1.jpg