Ρεβίθι

Principe

Μεσοπρώιμη ποικιλία, πολύ παραγωγική, με σπόρο μεγάλο και αφράτο, κατάλληλο για νωπή κατανάλωση.