Σέσκουλο

Ντόπιο

Ποικιλία με πράσινα φύλλα και πράσινο μίσχο πρώιμη, πολύ παραγωγική, με υπέροχη γεύση.

1.jpg


White Silver

Φυτό ογκώδες, ψηλό, με βλαστούς λευκούς και φύλλα μεγάλα, πλατιά με μίσχο άσπρο και χονδρό.

Ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερα παραγωγικό σε φυλλική επιφάνεια.

1.jpg