Βασιλικός

Greco A Palla

Ποικιλία μικρόφυλλη, πολύ αρωματική, με φυτό συμπαγές σε σχήμα μπάλλας.

1.jpg2.jpg