Βλήτο

Super Green

Πρώιμο, πού παραγωγικό, δίνει πολλά συνεχόμενα χέρια συγκομιδής.

Φυτό ζωηρό και ορθόκλαδο με πλατιά λεία φύλλα ζωηρού πράσινου χρώματος.

1.jpg